Home > July 5, 2018 :  Collaboration research with Profs. Zhao-Sheng Liu, Yan-Ping Huang and Huining He (Tianjin Medical University) at Tianjin, China

July 5, 2018 :  Collaboration research with Profs. Zhao-Sheng Liu, Yan-Ping Huang and Huining He (Tianjin Medical University) at Tianjin, China

Drs. Akiyama and Nakayama visited Profs. Zhao-Sheng Liu, Yan-Ping Huang and Huining He at College of Pharmacy, Tianjin Medical University (July 5, 2018) and discussed progress of collaboration research between Tianjin Medical University and Tokyo Women’s Medical University.